Her er alt, du skal vide om mineral olier

Her er alt, du skal vide om mineral olier

Har du brug for ar vide mere om mineral olier? I denne artikel bliver der dykket ned i alt fra fremstillingen af olien til anvendelse og egenskaber. Læs med her og bliv klogere på mineral olie

Hvad er mineral olier?

Disse olier er produkter, der er destilleret og raffineret fra råolie. Og hvad betyder det så? Råolien, som er den olie, der hentes direkte op fra undergrunden, er altså startproduktet. Råolie er en kompleks blanding af kemiske forbindelser, og råoliens sammensætning er forskellige alt efter, hvor den kommer fra. For at råolien kan bruges til noget, kræver det, at de forskellige produkter, som råolien består af, afskilles fra hinanden. Derfor skal olien igennem en raffineringsproces.

Dette foregår ved, at olien bliver destilleret, hvilket vil sige, at man gennem kogning adskiller stofferne fra hinanden. Alle produkter har nemlig hver deres kogepunkt. Så når man sætter den opvarmede olie ind i et destillationstårn, så fordeler de forskellige olier sig efter deres kogepunkt. De tungere oliere bliver i bunden af tårnet, det er blandt andet diesel og smøreolie. De lettere olier, der stiger op som damp og senere ved nedkøling fortættes til en væske, er blandt andet benzin og flybrændstof. 

Mineral olie inddeles i tre grupper: paraffinbase, naphthenisk og armatisk. Hvilken gruppe som den pågældende olie tilhører, afhænger af fordelingen af kulbrinterne i olien samt oliens egenskab – som yderligere afhænger af behandlingen og sammensætningen. 

Denne type olie er altså en kompleks størrelse, mens den har heldigvis mange gode egenskaber, som gør, at den er værd at blive ved med at producere. 

Hvad bruges disse olier til?

Olierne bliver ofte brugt i industrien, blandt andet som smøremiddel til mekaniske dele i maskiner eller motorer. Et eksempel på en maskine, hvor mineral olie oftest ses brugt, er vakuumpumpen. At det netop er disse olier, der bliver valgt her fremfor andre olier, skyldes, at mineral olier har nogle højt værdsatte egenskaber til netop denne maskine. Af oliens mange egenskaber kan blandt andet nævnes, at den forlænger olieskiftsintervallerne og giver minimal skumdannelse. Derudover har oliens termiske og kemiske modstandsdygtighed også vist sig at være nyttig i mange situationer. 

En anden populær olie, som oftest forbyttes med mineral olie, er den syntetiske olie. Syntetisk olie er fremstillet via kemiske processer, og de har derfor nogle egenskaber, som mineralske olier ikke har. Ved syntetiske olier kan man altså nemmere fremstille de særlige egenskaber, som man har brug for, og som man ikke kan få ved mineral olier. Der er uenighed om, hvilken olie der er bedst, da nogen mener, at den mineral olie er ustabil og usikker, da man, ud fra den samme råolie, kan risikere at få olier af meget svingende kvalitet. Her er den syntetiske olie mere sikker i forhold til at levere det krævede produkt i høj kvalitet hver gang. Overordnet set har de to olier dog hver deres gode egenskaber, og er derfor begge gode, egnede olier alt efter den pågældende situation.

admin