Gør børnene fremtidsikret med et børnetestamente

Gør børnene fremtidsikret med et børnetestamente

Der kan være opstå uendelige mængder af følelser, reaktioner og handlinger, der cirkulerer ustyrligt og ukontrollerbart både inden- og udenfor kroppen, når du skal møde din baby for første gang.

Kærlighedens intensitet og oplevelsens påvirkning på mennesket kan både for nybagte og garvede forældre være overvælgende, når de skal tage imod deres børn rundt omkring på fødegangene eller egen matrikel.

Vigtigt med et børnetestamente

I lykkens rus kan det være yderst bekvemt – og normalt – at lukke ned for de mange vigtige beslutninger, der følger med i den første tid af et barns liv. Vigtigheden i at anerkende, samt reagere, på det medfølgende ansvar, er markant. Ansvaret hvilet på vedkommende, der indtræder i forældrerollen til barnet.

På trods af, at det kan være ubehageligt, ulykkeligt og ubekvemt at holde fokus på udarbejdelsen af et børnetestamente, så kan investeringen have altafgørende betydning for barnets fremtid.

Hvad kan et børnetestamente gøre af forskel for barnet og dig?

Det kan være, at du undrer dig over, at nødvendigheden er stor, når det kommer til et børnetestamente til barnet. Sager er dog den, at et børnetestamente skaber et fundamentalt sikkerheds- og tryghedsnet for alle omkring barnet, hvis uheldet skulle være ude.

Livets sommetider hårde og barske virkelighed kan være udfordrende at se i øjnene, men med udformningen af et børnetestamente skal du kun være i de tragiske og umenneskelige tanker én gang.

Erklæring i dokumentform

Med en erklæring i dokumentform har du rig mulighed for at lade din og barnets stemme blive hørt, hvis hverken dit barn eller du har mulighed for at tale fra jer. Dette kan der være flere årsager til, men blandt andet kan det have relevans, hvis begge forældre går bort på samme tid. I dette tilfælde er der behov for at vide, hvad de biologiske forældre ønsker for barnets videre færden.

Det betyder også, at et børnetestamente indeholder en tilkendegivelse, der indikerer, hvem forældrene mener bør overtage forældremyndigheden af de efterladte børn under 18 år.

Hvis mit barn ikke har et børnetestamente, hvad sker der så?

Endnu en årsag til at et børnetestamente kan være en stor fordel at udarbejde for dit barn er, at det er Familieretshusets, som er den forhenværende Statsforvaltning, der skal beslutte og afgøre, hvor dine børn skal være indtil de er myndige.

Det vil sige, at Familieretshuset er forpligtigede til at udvælge værgen for dit barn, hvis du ikke selv har bidraget med dine inputs via et børnetestamente. Det er altså en dokumenterklæring, som du som forældre kan udarbejde, så dit barn får en stemme i fremtiden, hvis du ikke længere er tilstede.

Familieretten tager hensyn til børnenes ønsker

Familieretshuset vil som udgangspunkt følge jeres ønske, og det er udelukkende i situationer, hvor de kan se modstridende hensyn til barnets trivsel, hvor de kan gå imod børnetestamentets indhold.

Det er væsentligt at pointere i den forbindelse, at familieretten også altid tager hensyn til, hvilke ønsker børnene selv har på det respektive tidspunkt, hvor der kan være behov for at tage ny stilling til forældremyndigheden over barnet.

admin