Hvad kan mindfulness bruges til?

Hvad kan mindfulness bruges til?

De fleste har hørt om mindfulness. Men de færreste ved meget om det. Den information der kurserer om mindfulness er tilmed fyldt med misfortolkninger.

Den først misforståelse er, at mindfulness har noget med Buddhisme at gøre. Det er netop denne angivelige forbindelse til Buddhisme som placerer Mindfulness i samme hjørne med spiritualisme og religion. Og der hører det faktisk absolut ikke hen.

Det er et terapeutisk redskab

Grundlæggeren af mindfulness er den amerikanske læge Jon Kabat-Zinn, som er medicinsk forsker og professor emeritus på University of Massachusetts. Han har udviklet begrebet allerede i 1979 som metode til behandling af kroniske smerter. Han har skrevet adskillige bøger. Hans vigtigste bog er ”Full Catastrophe living” som blev en international bestseller. I bogen forklarer Jon hvordan mindfulness virker og hvordan det kan bruges som terapeutisk redskab.

Det viste sig, at det ikke kun er effektiv mod kroniske smerter. Det hjælper også med en række psykiske lidelser som depression, bipolare og skizofrene syndromer samt nervøse lidelser. Med nervøse lidelser menes her problemer som søvnbesvær, angst og PTSD.

Hvor kommer den angivelige forbindelse til Buddhismen fra?

Som alle rygter har også denne en kerne af sandhed. Men så heller ikke mere. Jon Kabat-Zinn har som læge og medicinsk forsker arbejdet intensiv med meditation. Han har opholdt sig i Indien i en periode, hvor han bl.a. lærte buddhistiske meditationsteknikker. Han kunne se et stort behandlingspotentiale i visse meditationsformer som han så brugte i udviklingen af metoden.

Mindfulness bygger på en meditationsform. Men den er absolut værdineutral og har hverken noget med Buddhisme eller spiritualitet at gøre. Det faktum, at buddhistiske munke bruger en meditationsform der ligner mindfulness, gør på ingen måde det til et buddhistisk anliggende.

kvinde der dyrker mindfulness

Hvordan fungerer mindfulness?

Der findes ikke et direkte dansk ord for mindfulness. At være ”mindful” betyder at være bevidst opmærksom. Når du praktiserer mindfulness, er målet at være mest mulig opmærksom på alt der foregår. Det gælder såvel interne processer som eksterne omstændigheder. Interne processer er, hvad der foregår i din krop og sind. Eksterne omstændigheder er alt der sker udenfor din krop. Alt, du kan opfange med dine sanser.

Når vi siger mindfulness, så er det kun et kaldenavn. Det fulde navn hedder MBSR, som står for ”Mindfulness based stress reduction”. På dansk: Mindfulness baseret stress reduktion. (forkortelsen fungerer både på dansk og engelsk). Metoden går ud på at reducere al form for stress. Og her sker der anden misforståelse: Meditation bliver af mange betragtet som en slags eskapisme. En metode til afledning fra misforhold. Men i virkeligheden er MBSR det modsatte af eskapisme.

Eskapisme er at stikke af fra problemer ved at dagdrømme sig væk fra dem. Mindfulness går ud på, at du retter din fulde opmærksomhed mod problemerne. Ideen er, at kun ved at fokusere på et problem kan du lære at takle det. Men samtidigt med at du fokuserer på problemet, distancerer du dig fra det.

Smerter bliver til smerter du lægger mærke til, frem for at være ”dine smerter”.

admin